Kvinnors välbefinnande

”Women’s Wellbeing Index” är en unik marknadsundersökning med 7 000 kvinnor från 7 länder i Europa. Undersökningen tar upp alla viktiga aspekter av livet som påverkar kvinnors välbefinnande, t.ex. familj, relationer, intimitet, karriär, hälsomedvetenhet och ekonomiska frågor. Undersökningen gjordes första gången 2017 och upprepades 2022. Den aktuella webbplatsen har uppdaterats med de senaste resultaten.

Som innehavare av en läkemedelsindustrins största portföljer med produkter inom kvinnohälsa, har Gedeon Richter inte bara som mål att ta hand om kvinnors hälsa, utan också att bidra till att förbättra deras psykiska och sociala välbefinnande.”

Bläddra nedåt om du vill ta reda på hur vi tänker!

Zsuzsa Beke

Head of Communications
and Government Relations
Gedeon Richter Plc

”Av alla företag som tillverkar gynekologiska produkter är det Gedeon Richter som har den största portföljen. I och med det har vi också en alldeles särskild kunskap om kvinnors situation. Med den här enkäten vill vi rikta uppmärksamheten mot vikten av att ta kvinnors hälsa på allvar, och även mot kvinnors allmänna situation, däribland deras sociala och mentala välbefinnande.”